Lithuania Östeuropa

Information, regler, sparfiler, länkar, och regelförslag till säsong 13

2018.02.12 00:07 StefanStenStark Information, regler, sparfiler, länkar, och regelförslag till säsong 13

Status

Säsong 13 startar troligtvis 15/4

Europa Universalis IV

Varje söndag kl 19:00 fortsättebörjar vi spela på en nuvarande/ny säsong och spelar fram till 23.00. Det är viktigt samt rekommenderat att man är närvarande minst en kvart innan start.
Vi använder oss av alla samtliga DLC’s när vi spelar. Du som spelare behöver inte ha några DLC’s installerade. Då bara hosten behöver dem.
Man kan alltid börja spela med oss varje söndag. Finns det ett ledigt land / vassal / colonial nation så är du välkommen att fråga om medverkan. Detta kan ni fråga här i SwedditUniversalis eller i Discord servern (se nedan för anvisningar).

EU IV multiplayer uppgifter

Namn: Sweddit
Lösen: knugen
Mod

Kommunikation

Vi kommunicerar i programmet Discord. Detta program möjliggör att vi kan sitta i olika kanaler och kan byta smidigt mellan dem. Man kan använda Discord via webbläsare eller via en desktop klient. Det är högst rekommenderat att man använder desktop klienten för att förhindra eventuellt problem.
Discord
Invite till server

Sparfiler

Sparfiler
Sweddit Universalis relaterade filer

Regler

Regler
Tidigare beslut angående fair play

Videoarkiv

Videoarkivet

Sweddit Universalis dokument för buggar och förbättringar

Dokument för buggar och förbättringar

Övrigt

Har ni frågor om någonting så funkar det bäst att fråga på Discord.

Vinnare

Det landet som har flest poäng i slutet av varje säsong utses till vinnare.
Säsong 1: FTC
Säsong 2: Liftarguiden
Säsong 3: Liftarguiden
Säsong 4: Liftarguiden
Säsong 5: DonQu
Säsong 6: DesertFox
Säsong 7: Liftarguiden
Säsong 8: NotTrulyEvil
Säsong 9: SilverLi
Säsong 10: Liftarguiden
Säsong 11: Neuron

Regelförslag till säsong 13

Alla som har spelat har möjlighet att lägga fram ett förslag. Om spelare inte har haft en chans att diskutera förslagen tidigare rekommenderas att du röstar för att inte införa det förslaget.
Du har ansvar för att se till så att ditt regelförslag är nedskriver i den här tråden på rätt sätt
Så om du har ändrat ditt regelförslag men du ser att jag inte har ändrat på ditt förslag skriv till mig. Ser du att jag helt har missat att skriva ner ditt förslag så skriv till mig. Jag kommer självklart skriva in alla förslag jag ser men det finns alltid en chans att jag missar något. Så se till så att ditt förslag är nedskrivet på rätt sätt och att jag har skrivit in det i listan.
Om du vill lägga fram ett förslag på att flera regler ska ändras är det viktigt att du skriver vilka regler som ska antingen ändras, försvinna, eller infogas.
När du skriver in ett förslag på en regel så håll dig till exemplet nedanför

Exempel på hur förslaget borde se ut:

Förslag om militäridéer
"Text om varför du anser att detta behövs ändras samt om det kommer påverka andra regler beskriv vilka"
Förslag 1: Ta bort begränsningen helt
Alternativ 1: Inför detta
Alternativ 2: inför inte detta
Förslag 2: Ändra begränsningen till max 4 idéer
Alternativ 1: Inför detta
Alternativ 2: inför inte detta

Lista på de regelförslag vi ska rösta om:

Ta bort eller ändra på Unify China CB
Förslag 1: Ta bort Unify China CB
Alternativ 1: Inför detta
Alternativ 2: inför inte detta
Förslag 2: Ändra Unify China CB till 75 % AE och 100% Warscorecost.
Alternativ 1: Inför detta
Alternativ 2: inför inte detta
Avlägsna Permaclaims
Alternativ 1: Ta bort kinesernas permaclaims
Alternativ 2: Låt det vara som det är, Kineserna behöver sina claims.
Förslag att förbjuda papal states att byta från katolik
Det är möjligt att göra så att papal states blir en annan religion genom att göra "enforce religion" när papal states är en subject. Detta är ett problem för Curian blir fast på den som hade den sist och andra länder inte inte längre bli curia controller.
Alternativ 1: Förbjud papal states att byta bort från katolik
Alternativ 2: Förbjud inte detta
Förslag, tillägg på alliansreglerna
Problemet förslaget vill motverka:
Österrike har en PU över Ungern(600 dev), Ryssland har en march(Kazan 500 dev). . Polen allierar Österrike och Ryssland(2 allianser) och startar sedan krig mot Ottomans och kallar då in Österrike, Ungern, Ryssland och Kazan - 5 länder alla över gratisgränsen.
Det ska kosta 2 alliansslots att alliera någon som har en stor subject. Overlorden betalar 1 alliansslot för sin subject, det bör även overlords allierade göra.
Alternativ 1: Har en spelare en stor subject så ska det kosta ytterligare en alliansslot(Per subject) att alliera den spelaren.
Alternativ 2: Ingen ändring.
Förslag om att buffa katolicismen
Katoliker är lämnade i dammet av allt annat.
Förslag 1: en kyrkokraft ger +5 disciplin
Alternativ 1: Inför detta
Alternativ 2: inför inte detta
Förslag 2: en kyrkokraft ger +10 infantry&5 artillery combat Alternativ
Alternativ 1: Inför detta
Alternativ 2: inför inte detta
Tillåt korståg till 1821
Just nu kan man inte göra det i age 3 och framåt.
Alternativ 1) Gör korståg möjligt till 1821
Alternativ 2) behåll det som det är: Det är inte möjligt att göra korståg från age 3
Förslag om att ändra hur vi väljer länder
Istället för att dela upp utdelningen av nationer mellan nya och veteraner väljer alla spelare nationer på onsdag - fredag. Nationerna delas ut på lördag och säsongen börjar på söndag.
Det är inte roligt som en ny SU-spelare att välja ett andra eller tredjehands-nation i Afrika. Detta kan ge ett incitament att vi får in spelare som faktiskt tycker att deras första säsong och intryck av vår multiplayer är rolig. Kanske kan det ge lite nya idéer och tankar också utöver den stela SU-diplomatin som ibland uppstår. Tanken är att tråden att välja länder kommer upp på onsdag. Öppen till fredag kväll/midnatt. Nationer delas ut på lördag vid en fast tidpunkt.
Alternativ 1) Låt alla välja nationer samtidigt som sedan lottas ut.
Alternativ 2) Inför inte detta. Använd samma system som tidigare.
Förslag för att ta bort modifikationer
Kina modden
alternativ 1: Behåll
alternativ 2: Ta bort
Merc modden
alternativ 1: Behåll
alternativ 2: Ta bort
Ungerns mercs kostar mindre när Ungern har eventet black army
alternativ 1: Behåll
alternativ 2: Ta bort
Förslag att öka attrition
Förslag 1: Ta bort maxtaket på attrition.
Alternativ 1: inför detta
Alternativ 2: inför inte detta
Förslag 2: Öka maxtaket på attrition från 5% till 10%.
Alternativ 1: inför detta
Alternativ 2: inför inte detta
Förslag att nerfa möjligheten att "köpa ner" liberty desire av Colonial Nations.
I dagsläget kan en koloni-nation ta lån som overlorden betalar via subject interaction. Detta ger en kraftig minusmodifier i liberty desire. Dessutom så finns det ingen maxgräns. Detta innebär att höja tariffer till 100% (+modifiers) och sen betala för interesten för lånen skapar fruktansvärt gode vinstmarginaler.
Förslag 1: Behåll funktionen men tak på -25%
Alternativ 1: Inför detta
Alternativ 2: inför inte detta
Förslag 2: Behåll funktionen men tak på -50%
Alternativ 1: Inför detta
Alternativ 2: inför inte detta
Förslag 3: Ta bort funktionen helt.
Alternativ 1: Inför detta
Alternativ 2: inför inte detta
Förslag om Victory cards
Alternativ 1: Spela med victory cards
Alternativ 2: Spela utan victory cards
Modförslag på Polen/Castille-Aragon
Just nu har Polen inget sätt att få tag på en bra ruler på samma sätt som Bohemia (5-3-3 + roll), Hungary (5-5-5 + rolls/4-5-6), och ingen möjlighet att få PU på Lithuania. Och tar otroligt lång tid på sig att få tillgång till en ruler istället för att sitta på en 0-0-0 regency (vilket t.ex. Streckkoden hade i upp till 10 år) Castille-Aragon har samma "problem" med att dom inte kan få Iberian wedding även om båda spelarna vill det.
Mitt förslag är därför att ändra så att Polen får sitt event där han kan få välja mellan PU på Lithuania eller få sin bra ruler, men att Lithuania ska få välja om han vill bli PU'ad. Det går till så att Lithuania får ett event först där Lithuania får välja ifall han vill bli PU'ad, om han väljer "Ja" så skickas det vanliga eventet över till Polen och han får då välja mellan två alternativ. Ifall Lithuania väljer "Nej" så får Polen samma event men möjligheten att få Union på Lithuania är blockerad så att Polen bara får ett möjligt val på eventet. Detta gör att Polen inte är lika svag som Polen annars blir i MP, där Polen normalt sett är en maktfaktor i Östeuropa i SP. Det ger också tillgång till Elective Monarchy som, vilken man får om man tar PU'n, skulle varit en "rolig" diplomatisk flavour i Europa som jag tycker saknas i MP.
Förslag nummer två är samma treatment på Iberian-Wedding där den parten som skulle blivit PU'ad får välja ifall den vill bli PU'ad eller inte, på samma sätt som Lithuania väljer. Fast ifall t.ex. underpartnern säger nej så händer ingenting.
Förtydligande: Det är inte möjligt för seniorpartnern att diploannexera juniorpartnern via decision, vilket gör att det krävs diplomana eller normalt krigande för att forma Commonwealth/Spanien.
Förtydligande av Förslag 3: Ifall inte förslag 1 går igenom så får Polen tillgång till local-nobility delen av eventet där Polen får tillgång till en bra ruler utan att behöva sitta i interregnum alldeles för länge.
Förslag 1:
Alternativ 1: Inför denna förändring på Polen/Lithuania
Alternativ 2: Inför inte denna förändring på Polen/Lithuania
Förslag 2:
Alternativ 1: Inför denna förändring på Iberian-Wedding
Alternativ 2: Inför inte denna förändring på Iberian-Wedding
Förslag 3 ifall förslag 1 inte går igenom:
Alternativ 1: Inför denna förändring på Polen
Alternativ 2: Inför inte denna förändring på Polen
Förslag banna Ashikaga
Banna mänskliga spelare från att välja Ashikaga då det med största sannolikhet gör alla andra mänskliga allierade under shogunatet värdelösa och döda innan säsongen ens börjar. Gör alla intressanta Japanska daimyos ospelbara om man inte är snäll.
Det enda negativa är att det med största sannolikhet är svårare att få ett enat och starkt Japan snabbt. Åsikter och tankar?
Förslag 1: Banna spelarstyrt AI Ashikaga
Förslag 2: Ingen förändring
Förslag om utslagning av nation/spelare:
Om man blir utslagen i spelet så får man inte välja ett nytt land som gränsar till ens forna fiender om inte ens forna fiender tillåter det.
Alternativ 1: Man får välja av alla lediga AI länder även om de är ett precis bredvid dina forna fiender
Alternativ 2: Om man blir utslagen kan man inte spela bredvid ens forna fiender om de inte accepterar det.
Modförslag till Banners
Banners har en viss tendens att utnyttjas extremt i mid-lategame av gigantiska nationer som då kräver noll manpower för att slåss vilket orsakar ett stort "problem".
Problemet är att det inte går att ändra dess features särskillt väl och det vore tråkigt att behöva nerfa manchuregionens earlygame med changes för late-game och exploiting. Så mitt förslag är att ändra "Age-scaling" bonusen till banners, där dom normalt får 50% extra banners i Age of Reformation och 150% extra i Age of Absolutism+Revolutions till 0% vilket då scalas till 0% i alla ages eller 25% i Age of Reformations vilket blir 75% i Age of Absolutism.
Detta gör att värdet på att byta till manchukultur blir mindre och deras late-game påverkan blir mindre men fortfarande behålls lika starka per enhet.
Table med varje row representerande banners vid varje age med specifik scalingbonus på en state med 60 dev.
Default:
Normal 50% 150%
6 9 18
Förändringar:
25% 75% 0%
7 10 6
Röstning:
Förslag 1: Ändra scalingfaktorn till 0%.
Alternativ 1: Inför
Alternativ 2: Inför inte
Förslag 2: Ändra scalingfaktorn till 25%, 75% i Age of Absolutism
Alternativ 1: Inför
Alternativ 2: Inför inte
Förslag 3: Ta bort banners helt, ge manchu/qing +5% disc istälelt för idén The Eight Banners(+25% Possible Manchu banners)
Alternativ 1: Inför
Alternativ 2: Inför inte
Förslag 4: Öka maintenance cost för trupper linjärt, på samma vis som Streltsys gör med stability cost.
Alternativ 1: Inför
Alternativ 2: Inför inte
Modändringsförslag till Kina
Vissa länder i Kina har väldigt starka National ideas. För att få dom till en mer "normal" nivå har vi tre förslag som nerfar deras NI
Förslag 1
Förslag 2
Förslag 3 är att ge alla standard idéer
Förslag 1:
Alternativ 1: Inför
Alternativ 2: Inför inte
Förslag 2:
Alternativ 1: Inför
Alternativ 2: Inför inte
Förslag 3:
Alternativ 1: Inför
Alternativ 2: Inför inte
Ta bort Shenyangs marchstatus under Yan.
Alternativ 1: Ta bort Shenyangs marchstatus under Yan.
Alternativ 2: Behåll Shenyangs marchstatus under Yan.
Inställningsförslag Coloured-Wasteland
Det är väldigt delat kring detta, men jag föreslår en röstning.
Alternativ 1: Stäng av Coloured-Wasteland
Alternativ 2: Behåll Coloured-Wasteland
submitted by StefanStenStark to SwedditUniversalis [link] [comments]